Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

Avís legal i política de privacitat

El present avís legal (d'ara endavant, l'Avís "Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet http://www.catalunya.oikocredit.es i el domini http://www.oikocredit.cat (d'ara endavant, el "Web") d'Oikocredit a Espanya.

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Oikocredit Catalunya informa que és titular del lloc web www.catalunya.oikocredit.es i el domini www.oikocredit.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Oikocredit Catalunya informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és Oikocredit Catalunya, amb CIF G62302476 i domicili social en C/ CASP 43, 08010, BARCELONA, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 23452. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'associació és: catalunya@oikocredit.org.

Pots consultar tots els detalls de la política de privacitat i protecció de dades, en compliment del Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) en aquest document.

Usuari/a i Règim de Responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Oikocredit Catalunya confereix la condició d'usuari/a, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Oikocredit Catalunya, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Oikocredit Catalunya proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari/a assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 - La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari/a en els formularis estesos per Oikocredit Catalunya per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 - L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Oikocredit Catalunya contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'Enllaços i Exempcions de Responsabilitat

Oikocredit Catalunya no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari/a pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Oikocredit Catalunya declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris/es del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Oikocredit Catalunya no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari/a.

Modificacions

Oikocredit Catalunya es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD), Oikocredit Catalunya informa als usuaris/es del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'associació, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Oikocredit Catalunya, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Pots consultar tots els detalls de la política de privacitat i protecció de dades en aquest document.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Oikocredit Catalunya per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Oikocredit Catalunya. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

La marca "Oikocredit" és la marca registrada d'Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International ") que és una cooperativa creada el 1975 a Holanda. Oikocredit Internacional està registrada a la Cambra de comerç, Gooi- en Eemland, a Amersfoort, Països Baixos, amb el número de registre 31020744. Oikocredit Catalunya utilitza la marca Oikocredit amb autorització d'Oikocredit Internacional.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Oikocredit Catalunya.

L'usuari/a es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Oikocredit Catalunya. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari/a haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Oikocredit Catalunya.

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

Oikocredit Catalunya es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari/a i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Oikocredit Catalunya té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.