Participa a Oikocredit! Selecciona la regió on vius

Tancar la finestra
Sevilla Catalunya Euskadi

Què són les Associacions de Suport?

Les Associacions de Suport a Oikocredit són col·lectius de persones voluntàries constituïdes legalment en forma d'associacions sense ànim de lucre. Els socis i sòcies d'aquestes associacions duen a terme tasques de sensibilització i difusió de la missió d'Oikocredit i són una part molt important de l'organització. Les Associacions de Suport són sòcies directes de la cooperativa Oikocredit Internacional, i com a tals, representen en ella a tots els seus socis i sòcies de l'estat espanyol. Actualment existeixen 3 Associacions de Suport: Euskadi, Catalunya i Sevilla.

També existeix un grup de voluntariat actiu a Madrid (pots trobar més informació sobre aquest grup i les seves activitats a: www.madrid.oikocredit.es.)

Catalunya
Cerca

3. Com funciona la banca ètica?

 • Quins exemples de banca ètica existeixen a Catalunya?

  Les principals entitats de Finances Ètiques a Catalunya són:

  · Triodos Bank: D'origen holandès, Triodos Bank és la primera Banca Ètica que es va implantar a Espanya; l'any 2004, quan ja era un referent de la Banca Ètica europea. Centra les seves inversions, fonamentades en criteris ètics, en tres àmbits: el cultural (mediambiental o ecològic), el social i el de cooperació per al desenvolupament. Entre els productes que ofereix, hi podem trobar comptes corrents, banca online, targetes de dèbit i crèdit o la ecohipoteca.  · Fiare Banca Etica: Fiare Banca Etica és un banc cooperatiu que ja ofereix operativa bancària online i serveis financers bàsics com ara targetes de dèbit o comptes d'estalvi, així com finançament a activitats econòmiques amb un impacte social positiu i una sortida a tots aquells que vulguin que els seus estalvis es dediquin a projectes afins amb els seus principis, des dels valors del cooperativisme. Fiare Banca Etica també compta amb una base social creixent, de persones, ONG i cooperatives que hi participen activament i promouen el projecte.

  Fiare Banca Etica

  · Oikocredit: És una cooperativa mundial no bancària que finança projectes a les zones més pobres del món. Concedeix préstecs a projectes productius que donin feina i ingressos a les persones més desafavorides, fomentin la promoció de la dona i garanteixin el respecte pel medi ambient. S'especialitza en els sectors de les finances inclusives, l'agricultura sostenible i les energies renovables a països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

  Oikocredit, Finances Ètiques per als països del Sud

  · Coop57: Aquesta entitat no bancària neix quan un col·lectiu de treballadors acomiadats decideix posar una gran part de la seva indemnització al servei de la creació de cooperatives. Des d'aleshores ha crescut i actualment ofereix serveis financers al conjunt de l'economia solidària seguint principis de Banca Ètica. Els seus recursos es destinen a préstecs per a projectes d'economia social que promoguin l'ocupació, el cooperativisme, l'associacionisme i la sostenibilitat. Els recursos propis de Coop57 provenen d'aportacions de les entitats sòcies, i de contribucions personals de socis i sòcies.  També existeix una altra entitat de finançament ètic, no bancària, basada en donatius:

  · Acció Solidària contra l’Atur (ASCA): Des de l'any 1981 dóna microcrèdits amb la finalitat de recolzar persones que a causa de l'atur es troben en situació límit. Pretenen ajudar a la gent que es troba a l’atur i que vol sortir de la seva situació mitjançant projectes d’autoocupació, a partir d'un programa d’ajuts puntuals a necessitats vitals, ajuts a processos d’inserció laboral, fons Socials i microcrèdits per autoocupació i per a entitats. A diferència de les altres 4 entitats, Acció Solidària contra l'Atur funciona gràcies a donatius i no en base a dipòsits o inversió ètica.


   

  More questions
 • És segura la banca ètica?

  La banca ètica no inverteix en projectes especulatius, els quals poden suposar una gran adquisició de capital però també un enorme risc de bancarrota, com han demostrat moltes de les caixes d'estalvis del nostre país. Un dels dos grans objectius que té la banca ètica és el d'obtenir un benefici econòmic per tal de ser viable.

  La responsabilitat de les Finances Ètiques fa que aquestes hagin anat creixent en les darreres dècades i que tinguin una taxa de morositat molt més baixa que la que tenen els bancs convencionals.

  Les entitats de Finances Ètiques bancàries, com Triodos Bank o Fiare Banca Etica, a més de tot això també formen part del Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya, i per tant són igual o més segures que qualsevol banc convencional.

  En el cas de les entitats no bancàries com el Coop57 o Oikocredit, es consideren inversions amb risc. Tot i això, per la seva solidesa financera i pel fet de treballar només en economia real, podem dir que impliquen un risc molt moderat.

  More questions
 • Quines són les comissions de la banca ètica?

  En general la majoria d'entitats no en cobren o cobren comissions similars o fins i tot més baixes que les de la banca convencional. No obstant, el més recomanable és demanar-los les tarifes actualitzades i estudiar quina entitat es pot adaptar millor a les nostres necessitats.

  More questions
 • Puc tenir un compte corrent o operar amb targeta a la banca ètica?

  Sí, hi ha entitats com Triodos Bank o Fiare Banca Etica que presten aquests serveis, com qualsevol altre banc convencional. Altres productes financers que ofereixen són comptes d’estalvi, dipòsits, domiciliacions de nòmines i rebuts...

  More questions
 • Existeixen caixers de banca ètica?

  Normalment només a les oficines centrals, però amb la targeta de dèbit o crèdit, entitats com Triodos Bank o Fiare Banca Etica permeten treure diners a qualsevol caixer automàtic. Cadascuna de les dues entitats tenen convenis amb altres bancs per oferir aquest servei sense comissió o bé amb comissons reduïdes. Consulta'n les tarifes i condicions actualitzades directament a Triodos Bank o Fiare Banca Etica.

  More questions
 • Puc rebre un crèdit de la banca ètica?

  Sí, però només per projectes empresarials que tinguin un impacte social i ambiental positiu, o bé per hipoteques de primera vivenda. Fiare o Triodos Bank operen pràcticament com qualsevol banc però amb criteris ètico-socials. En el cas del  Coop57 aquesta concedeix préstecs a projectes d’economia solidària i preferentment cooperativa. En el cas d'Oikocredit, només es financen projectes a països en vies de desenvolupament, i molt excepcionalment projectes de Comerç Just o energies renovables al nostre país, però que també tinguin un impacte positiu directe en l'economia de països del Sud.

  More questions